AUCTION LISTINGS AND CALENDAR

AANGRENSENDE WEIDINGSPLASE TOSCA NOORDWES - TOTALE GROOTTE: 1699ha In opdrag van die likwidateurs van Soloprops 1201 (Edms)…

VEILING – WOONHUIS te DORINGKRUIN, KLERKSDORP In opdrag van die Likwidateurs van Yellow Star Properties 213 BK (M126/2019)…

PRAG WEIDINGSPLAAS MET LANDE & WATERREGTE (1887ha) VRYBURG DISTRIK In opdrag van die likwidateurs van Jacori Boerdery…

Calendar

FEATURED LISTINGS

LISTINGS FOR SALE

ABOUT US

OUR TEAM


OUR WORKPLACE