VEILING –PLASIE 14.4ha

RUSTENBURG

op VRYDAG, 23 AUGUSTUS 2019

11:00 te GED 21 MAGATHASHOEK

Gedeelte 21 van die plaas Magathashoek 270, JQ, Provinsie Noordwes: Groot: 14,4074 hektaar

 Ligging: 

a) Vanaf Rustenburg neem die N4 en ry vir ± 10km, draai links op die R52 en ry vir ± 4km, plaasingang regs. 

b) Vanaf Koster op die R52, ry vir ± 33km, ingang links.

 Verbeterings: Woonhuis met 4 slaapkamers, 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, TV-kamer en kombuis. Buitegeboue bestaan uit ‘n onthaalvertrek met braai area, 4 x motorhuise, slagkamer, kraal en stalle, swembad, sementdam, 3 x JoJo tenks en tweede woonhuis met 3 slaapkamers en 2 badkamers. Die eiendom is wildwerend omhein.

 VOORWAARDES: 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod. Balans teen transport, waarborg gelewer te word 30 dae na bekragtiging. Kopers moet ‘n bewys van woonadres en identiteit beskikbaar hê.

Vir nadere besonderhede skakel:

Afslaer/ RUDI MÜLLER 082 490 7686

ANTON ENGELBRECHT 082 789 2772             

Kantoor: 018 294 7391